האני מאמין שלנו

תקשורת כבסיס להצלחה

תקשורת בין בני משפחה בעסק משפחתי יכולה להוות מקור עוצמה או חולשה. התנהלות מיטבית בין בני המשפחה תוך גילוי הקשבה ופתיחות, תתרום לסביבה חיובית שבה המשפחה משגשגת והעסק מתנהל בהצלחה. תקשורת לקויה בין בני המשפחה עשויה לפגוע ולפגום בהתנהלות העסקית ולהחליש את העסק.