האני מאמין שלנו

התבוננות ב - 360°

שיטת התבוננות ® משלבת גם ראייה אישית משפחתית, כאשר היא ניגשת לבחון היבטים ניהוליים וארגוניים, בעיקר בעסקים הכוללים בני משפחה או ערכים משפחתיים – ובכך מעניקה זוית ראיה מעמיקה ואפקטיבית, לכל אתגר, קושי ודילמה, בארגון ככלל, בקרב צוותי הניהול השונים, וביחס לכל מנהל באופן פרטני.