התרבות הארגונית מכתיבה קוד לבוש

מאמר דעה בנוגע באופן שבו אנו מתלבשים למקום העבודה כחלק מהתאמתנו לתרבות הארגונית.

פורסם באתר ישראל היום